Opere di Caspar David Friedrich

Caspar David Friedrich, "Morgenslicht (Luce del mattino)", ca 1818-20, Museum Folkwang, Essen

Caspar David Friedrich
Morgenslicht
(Luce del mattino)

ca 1818-20
olio su tela
22 x 30 cm
Museum Folkwang, Essen